É, e agora malandro?!
Será q ela se limpou direito?
DHudhUAhdUDHUHudhhdUHUDHauhUDHudhAUHUhUDHaudHDHD
Brinks '-'